Mae Ansawdd yn Bwysig

Dyfarnwyd i’r rhai sydd wedi mynychu’r digwyddiadau Mae Ansawsdd yn Bwysig yn 2017 a 2018 ac wedi cwblhau tasgau 1 i 4 o’r llyfryn Mae Ansawdd yn Bwysig

Criteria

Er mwyn ennill y Bathodyn Agored hwn bydd angen i chi:

  • Mynychu Gweithdai 1 a 2 o’r digwyddiadau Mae Ansawdd yn Bwysig a gynhaliwyd rhwng 14 Tachwedd 2017 a 27 Mawrth 2018. Trefnir y digwyddiadau hyn gan Gymwysterau Cymru mewn cydweithrediad â Gofal Cymdeithasol Cymru. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: http://qualificationswales.org/events/quality-matters/?lang=cy&
  • Cwblhewch dasgau 1 i 4 yn cynnwys y llyfryn Materion Ansawdd

Prerequisites

Nid oes unrhyw ragofynion ar gyfer y bathodyn hwn

Evidence

  • Dylech gwblhau tasgau 1 i 4 o’r Llawlyfr Mae Ansawdd yn Bwysig
  • Sganio’r tasgau a gwblhawyd i’r bar ymgeisio

Apply for this badge

Mae Ansawdd yn Bwysig

Sign in Register